KORONA-TIEDOTE KEMI

8. Sisäliikuntapaikkojen harrastuskäytössä tulee huomioida seuraavat asiat:

Osallistujien suositellaan tulevan liikuntatilaan suoraan harrastusvarusteissa ja pukuhuoneissa oleskelua tulee välttää.

Harrastajien toivotaan käyttävän omia peseytymistiloja. Samassa pukuhuoneessa voi olla yhtä aikaa korkeintaan 15 henkilöä.

Liikuntatiloille määritellään tilakohtaiset enimmäismäärät harrastajille.
Harjoituksissa tulee noudattaa lajilittojen antamia suojautumisohjeita.

Harrastustilojen käyttäjät saavat yksityiskohtaisen ohjeistuksen liikuntatoimistosta ja liikuntatoimen nettisivulta.