I Finland ändras reglerna för bowling bollen

Brott mot de tekniska reglerna för bowling bollen kommer att leda till diskvalificering från tävlingen!

I Finland infördes nya tekniska regler för bowling bollen från 1 augusti 2020. Inga extra hål tillåts i bollen (det så kallade balanshålet). Bollen kan bara ha så många hål som konkurrenten använder i sitt grepp.